کامبیز افروز

کامبیز افروز

کامبیز افروز    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322516
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلات:

 • کارشناسی: مهندسی برق- گرایش مخابرات - دانشگاه شهید باهنر کرمان    1380-1384
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق- گرایش مخابرات میدان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر   1384-1386
 • دکترا: مهندسی برق- گرایش مخابرات میدان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر   1387-1391

لینک های مفید:

 • فیلم کلاس های درس ریاضیات مهندسی (مکتب خونه)
 •  فیلم کلاس های درس مدار های الکتریکی 1 (مکتب خونه)

زمینه های پژوهشی:

 • طراحی، شبیه سازی و ساخت مدارهای فعال و غیرفعال مایکرویو
 • روش های عددی در الکترومغناطیس
 • خطوط انتقال فرامواد
 • ساختارهای موجبری مجتمع شده در زیرلایه
 • ساختارهای فاصله هوایی
 • مدل سازی و شبیه سازی سطوح فرامواد

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه معصومی صدر طراحی و شبیه سازی شبه کولاتور پهن باند با استفاده از ساختارGCPW در فناوریCMOS180 nm کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/03
زهرا نحوی طراحی و شبیه سازی تقسیم کننده توان نامتقارن با استفاده از ساختارهای مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
فهیمه توکلی طراحی و شبیه سازی تقسیم کننده/ ترکیب کننده توان با استفاده ازموجبر مجتمع شده در زیر لایه برای کاربردهای مخابرات نسل پنجم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
آرش دوستی کوچک¬سازی آنتن¬های شکاف¬دار در ساختارهای موج¬بری مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
فاطمه احمدزاده افزایش پهنای باند تک مد و کاهش تلفات ساختارهای موج بری مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
علیرضا مذنبی به‌کارگیری تئوری پلاسمون پولاریتون‌های سطحی (SPPs) برای طراحی مدارات غیرفعال در فرکانس‌های مایکروویو دکتری استاد راهنما --------
مه جبین نجمی نوری مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد فرآیند الکترووینینگ مس دکتری استاد مشاور 1399/06/11
مطهره واعظی زاده روکرد استفاده از امواج ماکروویو و فرکانس های رادیویی برای مبارزه با زنجره خرما دکتری استاد راهنما 1398/09/26
الهام مرادی طراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه ترکیب/تقسیم کننده ی توان مایکروویو برای کاربردهای توان بالا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/07
فرزانه بهرامی بهبود عملکرد تقویت کننده های پهن باند با استفاده از ساختار گسترده ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/07
مصطفی داناییان طراحی و ساخت اداوات مایکروویوی با بکار گیری تئوری ساختارهای چپ گرد-راست گرد در مدارات مجتمع شده در زیر لایه دکتری استاد راهنما 1395/11/28
سیاوش شهریار بهرامی پور تحلیل و طراحی ساختار های فراسطوح با استفاده از تئوری خطوط انتقال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/08
حانیه حجت زاده حسنی نژاد کوچک سازی ساختار های مایکروویو صفحه ای با استفاده از تکنیک موج آهسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/12
علیرضا مذنبی طراحی ، شبیه سازی و ساخت تقسیم کننده/ترکیب کننده ی توان براساس موجبر مجتمع شده درزیر لایه برای کاربردهای توان بالا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
حامد حسینی اختیارابادی طراحی آنتن پهن باند برای تشخیص و طبقه بندی تخلیه جزئی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/30
ایمان پهلوانی نژاد کوچکسازی مدارات موجبری مجتمع شده در زیر لایه با استفاده از تکنیک موج آهسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
حامد شهرکی بهبود عملکرد تقویت کننده های چندبانده با ساختار گسترده دکتری استاد مشاور 1397/06/17
سعیده بنایی طراحی کوپلر هیبرید 180 درجه فوق پهن باند کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
ندا سیفی استفاده از ساختار فراماده برای Dual-band کردن کوپلرهای Branch-Line کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/07
سجاد بخشی استفاده از روش های بدون مش در تحلیل مسائل الکترومغناطیس باز به منظور مدلسازی شرایط مرزی جذب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/07
راضیه رحمن نژاد کوچک سازی ساختارهای موجبری صفحه ای با استفاده از تئوری ساختارهای راست گرد - چپ گرد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/08
ابوالفضل ابراهیمی طراحی و شبیه سازی میکسر فرا پهن باند با استفاده از سری ولترا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/27
ایمان یزدان پناه طراحی ، شبیه سازی و ساخت تقسیم کننده/ترکیب کننده توان با استفاده از ساختار موجبر مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/08
کامبیز اسلامی طراحی، شبیه‌سازی و ساخت تقسیم‌کننده/ ترکیب‌کننده توان با استفاده از تکنولوژی موج‌بر شکاف هوایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/07/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتن های مدار چاپی 9012030 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
ریز موج 2 9012025 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
میدانها و امواج 1420574 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/01 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی 1420032 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/16 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
میدانها و امواج 1420574 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/18 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
انتن 1420365 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/23 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مدارهای الکتریکی 1 1420560 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
میدانها و امواج 1420574 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روشهای عددی در الکترومغناطیس 4012592 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1
عنوان توضیح
publicfile.mp4 دانلود
publicfile3.mp4 دانلود
publicfile2.mp4 دانلود