قابل توجه کلیه دانشجویان

 
اطلاعیه مهم آموزش کل

1- ایجاد لینک مستقیم دسترسی به وب سایت آموزش کل در صفحه اول سایت دانشگاه علاوه بر دسترسی قبلی که در واحدهای زیرمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با آدرس https://officeedu.uk.ac.ir/ قرار داشت.

2- آخرین آئین نامه ها، شیوه نامه ها، راهنماهای مورد نیاز سامانه گلستان که به صورت فایلهای ویدیوئی، تصویری و متنی می باشد، علاه بر تارنمای آموزشی در لینک https://officeedu.uk.ac.ir/registerunit نیز قرار داده شده است.

3- ایجاد میزخدمت الکترونیکی در قالب ارسال پرسش های ضروری که علاوه بر صفحه اصلی در صفحات مختلف مربوط به ادارات آموزش کل نیز قرار داده شده و کارشناسان این حوزه علاوه بر بررسی ایمیلهای سازمانی، ایمیلهای دریافتی از طریق فوق را نیز بررسی و پاسخ لازم را ارائه می نمایند.

4- ایجاد پیشخوان خدمت حضوری جهت بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و راهنمائی آنها در کنار اصلاح فرآیندهای مربوط به آموزش.

5- کلیه درخواستهای آموزشی دانشجویان صرفا از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) بررسی شده و درخواستهای ارسالی از سایر مسیرها، قابل بررسی و استناد نمی باشد. همچنین کلیه فعالیتهای آموزشی بر اساس تقویم آموزشی مصوب در شورای آموزشی دانشگاه صورت پذیرفته و درخواستهای خارج از بازه زمانی تقویم آموزشی قابل بررسی نمی باشد.