قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل و مهمان

دانشجویان فارغ التحصیلی 

چنانچه نیازمند اخذ درسی به همراه پیشنیاز آن هستید فرم موجود در لینک زیر را حداکثر تا تاریخ 1401/06/21 پر نمایید 

(چنانچه دانشجویی امکان اخذ بیش از ۲۰ واحد را دارد خدمت مورد نظر را انتخاب کرده و مدارک مورد نیاز را اپلود نماید)

https://elec.uk.ac.ir/p

دانشجویان مهمان موظفند حداکثر تا تاریخ 1401/6/21  جهت رفع خطای پیش نیاز فرم موجود در لینک زیر را تکمیل نمایند

https://elec.uk.ac.ir/m