کارکنان بخش مهندسی برق

ساعات تماس همه روزه شنبه تا چهارشنبه 13-8
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت محل کار تلفن
1 مریم ارجمند کرمانی(بازنشسته) کارشناس برق - الکترونیک کارشناس ازمایشگاه مدار منطقی
2 سید محمد علی موسوی(بازنشسته) تکنیسین برق کارگاه برق
3 مریم احمدی کارشناسی زبان انگلیسی مسئول دفتر بخش مهندسی برق 03431322500
4 مجتبی رسا کارشناسی ارشد مدیریت کارشناس ازمایشگاه ماشین و ازمایشگاه کنترل خطی 03431322524
5 نجمه عباسی شکیبا پور کارشناسی ارشد برق الکترونیک کارشناس ازمایشکاه سیستم دیجیتال 03433257500
6 رضا مرتضوی کارشناسی ارشد برق - الکترونیک کارشناس آزمایشگاه مدار مخابراتی- کارگاه برق 03431322531-0343132400
7 فاطمه نژاد ملایری کارشناسی ارشد برق - مخابرات کارشناس ازمایشگاه الکترونیک- ازمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 03431322522