معرفی بخش

بخش مهندسی برق در سال 1356  با راه اندازی  مقطع کارشناسی تاسیس گردید. تفکیک گرایشهای این رشته در  سال 1367  صورت گرفت و گرایشهای الکترونیک و مخابرات ایجاد گردید. درسال 1375 گرایش قدرت و در سال 1381 گرایش کنترل به وجود آمد. در حال حاضر این بخش پذیرای دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد  و دکتری در گرایشهای الکترونیک، کنترل، مخابرات  و قدرت  می باشد. همچنین در سال  1390  رشته IT گرایش مالتی مدیا در مقطع کارشناسی ارشد  نیز تاسیس گردید. بخش برق با داشتن بیش از 30 هیات علمی، 720 دانشجوی مقطع کارشناسی، 220 دانشجوی کارشناسی ارشد و 35 دانشجوی دکترا، یکی از بزرگترین بخشهای دانشکده فنی می باشد.