نام و نام خانوادگی: مجتبی برخورداری
   رتبه علمی: دانشیار
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
   مدت تصدی: از تیرماه 99 تا کنون
   تلفن: 034-31322527
   پست الکترونیکی barkhordari@uk.ac.ir

 روسای پیشین دانشکده منقضی شده است.